Innkjøp av projektor og lerret til CBF

Prosjekteier

SENTRUM CAPOEIRA KLUBB

Tildelt sum

6890

Om prosjektet

Vi ønsker å kjøpe inn projektor pluss lerret (m/stativ) til bruk i undervisning i treningsklubben vår for å lære nye bevegelser og nye sanger/instrumentrytmer, samt til bruk i sosiale sammenhenger for å vise filmer av kampsporten, om historien og kulturen.
Gjennom bruken av dette nye hjelpemiddelet vil det forenkle læringen av de ulike bevegelsene og samtidig kunne fungere som en fin variasjon i treningsoppleggene.
Dette vil også være en god måte å samle alle treningsgruppene våre ( med et alderspenn fra ca. 2 til 45 år).
Vi har et samarbeid med Kolibri Carf som driver målrettet arbeid med barn i faresonen i Sao Paulo i Brasil, og dette vil være et godt hjelpemiddel for å kunne kommunisere dette viktige arbeidet videre til medlemmene. Hvert år får vi besøk av trenere som tidligere har vært gatebarn og som har fått hjelp av organisasjonen til å få arbeid som trenere.

Fylke

Hordaland

Vi støtter prosjekter som gjør Norge til til et tryggere samfunn og gjør at flere av oss får muligheten til å leve friske og aktive liv.