Innkjøp av Snøscooter og førstehjelpsutstyr

Prosjekteier

LILLEHAMMER RØDE KORS LOKALFORENINGEN

Tildelt sum

196431

Om prosjektet

Vi ønsker å bytte ut vår gamle snøscooter, en Yamaha venture fra 1998, for å klare å opprettholde beredskapen til Røde Kors Hjelpekorps. Vi har pr. i dag ingen god transportmulighet for pasient bak snøscooter, så vi har fått tilbud på dette og viktig førstehjelpsutstyr som vacum spjelk. Vi har også vært i kontakt med Fjellpulken AS om å levere en snøscooterslede til oss, som de bygger om så den passer vårt behov. Dette ønsker de å gjøre gratis for oss som en prototyp, og selge slike rettet mot redningstjenesten.

Fylke

Oppland

Vi støtter prosjekter som gjør Norge til til et tryggere samfunn og gjør at flere av oss får muligheten til å leve friske og aktive liv.