Innkjøp av traktor med fres for kjøring av skiløyper

Prosjekteier

HURDAL HELE ÅRET

Tildelt sum

820000

Om prosjektet

Hurdal Hele Året er en stiftelse som finansierer og drifter kjøringen av skiløyper i Hurdal. Hittil er dette gjort ved at stiftelsen har kjøpt tjenestene fra private aktører. Løypekjøringen har hittil foregått med prepareringsmaskin og snøscooter.

Femårsavtalen vedr. eieren av prepareringsmaskinen utløper våren 2016. For å spare penger, og for å gi et bedre løypetilbud, ønsker vi å gå over til preparering med traktor og fres.

Prepareringsmaskinen brukes i dag bare til hovedløypenettet på Minnåsen. Ved å gå over til traktor med fres, vil vi oppnå følgende fordeler:
– vi kan preparere høytliggende løyper tidligere og senere på året enn det vi kan i dag
– vi kan preparere alle løypene i bygda med samme utstyr
– flere kan kjøre traktor enn prepareringsmaskin (kjøring kan kanskje gjøres på dugnad)
– vesentlig reduserte driftskostnader
– løypekvaliteten blir bedre (vi kan kjøre oftere)
– sikrere drift (enklere og billigere reparasjoner og enkelt å leie tilsvarende utstyr)

Fylke

Akershus

Vi støtter prosjekter som gjør Norge til til et tryggere samfunn og gjør at flere av oss får muligheten til å leve friske og aktive liv.