Innkjøp av utstyr til parkour kurs

Prosjekteier

FOLKEUNIVERSITETET VESTLANDET

Tildelt sum

73000

Om prosjektet

Vi søker midler til utstyr for å sikre barnas sikkerhet i sporten parkour. I tillegg har vi søkt om utstyr slik at sporten blir mulig å utføre på en god måte både inne og ute.
Parkour er en bevegelsesidrett hvor man kommer seg fra A til B på den mest effektive måten. Barna vil lære seg forskjellige klatreteknikker og akrobatiske triks både på bakkenivå og i luften. Gjennom parkour trener barna fallteknikk og refleksjonsteknikk. Mestring og utvikling er nøkkelord som gjelder for parkourkurs.

Når barnas sikkerhet tas hensyn til vet vi at det gir et bedre tilbud til alle barna som ønsker å lære seg denne type sport.

Fylke

Hordaland

Vi støtter prosjekter som gjør Norge til til et tryggere samfunn og gjør at flere av oss får muligheten til å leve friske og aktive liv.