Innsatsteam for inkludering av alle barn i fritidsaktiviteter

Prosjekteier

Furuset Frivillighetssentral

Tildelt sum

150000

Om prosjektet

– Formalisere nettverk mellom Bydel Alna, Redd Barna og organisasjonene. Inngå samarbeidsavtaler.
– Gjennomføre samarbeidsmøter spisset mot inkludering av barn og bidra til kompetanseheving gjennom arrangørskole, erfaringsutveksling og studiereise for organisasjonene og tjenestene.
– Sammen med relevante organisasjoner etablere nye aktiviteter og følge opp barnas og familienes innspill til behov for nye aktiviteter som appellerer til jenter og supplerer tilbudet innen ballidrett på Furuset.
– Støtte organisasjonene i arbeidet med å samle informasjon i felles digital aktivitetetsoversikt (Friskus.com) gjennom kursing og veiledning.
– Gjøre ordningen med Aktivitetsguider kjent gjennom nettverkt og kommunikasjon og bidra til at 50 barn i året blir introdusert for organisert fritidsaktivitet.
– Jobbe systematisk for å rekruttere frivillige til å bistå i innsatsen for de barna som trenger det mest gjennom aktivitetsguideordning og deltakelse på aktiviteter for barn og unge.

Område

Aktivitetstilbud

Fylke

Oslo

Vi støtter prosjekter som gjør Norge til til et tryggere samfunn og gjør at flere av oss får muligheten til å leve friske og aktive liv.

Andre prosjekter i temaet Aktivitetstilbud

«Et sted å henge» – åpent for alle!Les om «Et sted å henge» – åpent for alle!

Aktiv på Sem – økt naturaktivitet og opplevelsesglede for alle!

STIFTELSEN NAKUHEL ASKER - LOKALT SENTER FOR NATUR KULTUR OG HELSE
340000

Les om Aktiv på Sem – økt naturaktivitet og opplevelsesglede for alle!

Oslo Baseball Camp

OSLO ALLIGATORS SOFT- OG BASEBALLKLUBB
70774

Les om Oslo Baseball Camp

Treningslokalet på Storselsøy

HESTMANNEN UNGDOMS- OG IDRETTSLAG
95000

Les om Treningslokalet på Storselsøy

Ute-gruppe

LIERNE FRIVILLIGSENTRAL
45600

Les om Ute-gruppe

Aktivitetsløype i nærmiljø

RISSA IDRETTSLAG
211500

Les om Aktivitetsløype i nærmiljø