Integrasjon og sosial inkludering av (mindreårige) asylsøkere

Prosjekteier

OPAL - OPPLAND ALUMNKLUBB

Tildelt sum

5000

Om prosjektet

Planen er å arrangere en friluftsdag med fokus på norske turtradisjoner, der vi introduserer typisk norske turaktiviteter til (hovedsakelig mindreårige) flyktninger/asylsøkere. Friluftsdagen vil arrangeres av 4H-medlemmer i alderen 18-25 år. Noen av aktivitetene vil være mat på bål, fjellvettregler, natursti og teltoppsettingskonkurranse. Ved å invitere til en slik dag, vil vi ikke bare vise frem litt av Norge og våre turtradisjoner, men også skape en arena der deltakerne kan møtes på tvers av kulturer og tradisjoner. Vi håper dessuten at det vil skape vennskap, og mulighet for ytterligere sosialisering utenfor arrangementet. Kanskje noen til og med engasjerer seg i organisasjonen vår fremover? Slik sett vil arrangementet være en arena for integrasjon og sosial inkludering, og vil bidra til å skape en følelse av trygghet og tilhørighet i det norske samfunnet – selv etter at prosjektet er gjennomført.
Vi ønsker å samarbeide med mottaket på Dokka ELLER Lunner, evt andre i Gjøvik-regionen

Fylke

Oppland

Vi støtter prosjekter som gjør Norge til til et tryggere samfunn og gjør at flere av oss får muligheten til å leve friske og aktive liv.