Integrering, kosthold og samhold

Prosjekteier

ALTA IDRETTSFORENING

Tildelt sum

500000

Om prosjektet

Prosjektet mener vi vil føre til en bevisstgjøring rundt hvor viktig kosthold og trivsel er viktige faktorer for å lykkes sammen og individuelt. Klubben ser for deg å bruke prosjektfunn til å videreutvikle oss på enda flere arenaer.

Fylke

Finnmark

Vi støtter prosjekter som gjør Norge til til et tryggere samfunn og gjør at flere av oss får muligheten til å leve friske og aktive liv.