Integrering med kultur, kunst og mat

Prosjekteier

Namdalseid frivilligsentral

Tildelt sum

66740

Om prosjektet

Frivilligsentralen ønsker å engasjere seg ekstra i integreringen av kvinnelige flyktninger. Kommunen bosatte syriske flyktninger i desember 2016 og desember 2017. Lokalmiljøet har i stor grad tatt godt imot de, men det vi legger godt merke til er at damene er lite aktive når det foregår noe.

Vi mener det er viktig at de får venner og tar del i norsk kultur og væremåte. Samtidig er det behov for å styrke samholdet mellom de syriske damene og gi de samme utgangspunkt for livet i Norge. For å stimulere til dette ønsker vi å gjennomføre noen utflukter med fokus på kultur, kunst og mat. Ved å invitere med andre norske damer vil vi skape felles opplevelser og forhåpentligvis vennskap.

Utfluktene skal være i Trøndelag slik at de får et større inntrykk av regionen de bor i.

Fortrinnsvis skal vi velge reisemål hvor vi kan kombinere med et kulturelt innslag, f.eks. teater, utstilling e.l.

Ved år reise bort skaper vi også rom for at de kan delta fullt og helt uten fokus på familiene sine.

Område

Sosial inkludering og mangfold

Fylke

Trøndelag

Vi støtter prosjekter som gjør Norge til til et tryggere samfunn og gjør at flere av oss får muligheten til å leve friske og aktive liv.

Andre prosjekter i temaet Sosial inkludering og mangfold

AV1 kan motvirke sosial isolasjonLes om AV1 kan motvirke sosial isolasjon

Flerkulturelle aktivitetskvelder.

NESODDEN RØDE KORS
37000

Les om Flerkulturelle aktivitetskvelder.

Uniformasanskaffelse

ROMERIKE DRILLKORPS
37013

Les om Uniformasanskaffelse

Nytt anlegg for belysning i 2 utstillingsrom på Aur Prestegård

AURSKOG HØLAND KUNSTFORENING
20000

Les om Nytt anlegg for belysning i 2 utstillingsrom på Aur Prestegård

Fargespill Østfold – etablering av Fargespillgruppe i Fredrikstad

FARGESPILL ØSTFOLD
300000

Les om Fargespill Østfold – etablering av Fargespillgruppe i Fredrikstad

Ka gjer me no? Eit musikkspel om pensjonstida.

REVY- OG TEATERLAGET MIDFJORDS
50000

Les om Ka gjer me no? Eit musikkspel om pensjonstida.