Integrering og møteplass

Prosjekteier

KVINESDAL RØDE KORS

Tildelt sum

100000

Om prosjektet

Vi ønsker å legge til rette for en møteplass der brukere kan benytte utearealene til lek og moro, til dyrking av urter og grønnsaker, til info om kultur og tradisjon. Der legges vekt på møteplassbegrepet, altså at ulike brukere både aldersmessig og kulturelt skal ha felles møteplass. Legge til rette for at eks barnehager skal få mulighet til å dyrke litt urter/grønnsaker i fellesskap. Vi vil også legge til rette for at stedet kan bli en møteplass eller et turmål for eldre. Viktig aktivitet vil være temasamlinger, aktivitetsdager, hyggekvelder osv i nært samarbeid med brukere og andre frivillige.
Før oppstart skal der avholdes et fellesmøte med andre lag og foreninger for å kartlegge behov og bruksønske. Dette er planlagt til oktober 2018.

Område

Sosial inkludering og mangfold

Fylke

Vest-Agder

Vi støtter prosjekter som gjør Norge til til et tryggere samfunn og gjør at flere av oss får muligheten til å leve friske og aktive liv.

Andre prosjekter i temaet Sosial inkludering og mangfold

AV1 kan motvirke sosial isolasjonLes om AV1 kan motvirke sosial isolasjon

Nytt anlegg for belysning i 2 utstillingsrom på Aur Prestegård

AURSKOG HØLAND KUNSTFORENING
20000

Les om Nytt anlegg for belysning i 2 utstillingsrom på Aur Prestegård

Fargespill Østfold – etablering av Fargespillgruppe i Fredrikstad

FARGESPILL ØSTFOLD
300000

Les om Fargespill Østfold – etablering av Fargespillgruppe i Fredrikstad

Flerkulturelle aktivitetskvelder.

NESODDEN RØDE KORS
37000

Les om Flerkulturelle aktivitetskvelder.

Uniformasanskaffelse

ROMERIKE DRILLKORPS
37013

Les om Uniformasanskaffelse

Kontingentkasser i Telemark

TELEMARK IDRETTSKRETS
500000

Les om Kontingentkasser i Telemark