Ismaskin

Prosjekteier

KONGSVINGER SKØYTEKLUBB

Tildelt sum

250000

Om prosjektet

Prosjektet går ut på å skaffe midler til ny is-maskin, slik at man kan erstatte dagens is-maskin som er over 40 år gammel og klar for museum.

Forrige sesong så måtte det frivillige bane mannskapet bruke like mye tid på reparasjoner og vedlikehold, som de brukte på å legge is. I tillegg er tilstanden på dagens maskin såpass dårlig at det er direkte usunt å jobbe med den (bensin, olje og eksos lekkasjer, varmeapparat som ikke fungerer etc.)

Vi anser risikoen som veldig stor for at dagen is-maskin kan stoppe når som helst og konsekvensen av det er at vi ikke får lagt is, noe som vil ødelegge sesongen for de aktive lengdeløp utøverne og vi klarer heller ikke å tilby Kongsvingers befolkning ett veldig viktig aktivitets tilbud vinterstid.

Ny is-maskin vil sikre mulighet for de frivillige til å bidra med is-legging de neste 20 årene. I tillegg så tror vi også dette vil bidra til enklere å rekruttere frivillige til å legge is (ingen tør å røre den gamle is-maskinen)

Fylke

Hedmark

Vi støtter prosjekter som gjør Norge til til et tryggere samfunn og gjør at flere av oss får muligheten til å leve friske og aktive liv.