Jakt/fiske/friluftslivs koie

Prosjekteier

FENSTAD JEGER- OG FISKEFORENING

Tildelt sum

45000

Om prosjektet

Oppført en jakt/fiskekoie med enkelt tilgjengelighet. Det er stor interesse for bruk av koia, og den vil bidra til at barn, unge, voksne og funksjonshemmede enkelt får mulighet til å komme seg ut i naturen i nærmiljøet i Fenstad. Så langt har vi benyttet egne midler, og nå gjenstår det noe arbeid med strøm (solcelle),isolering, inventar og fyllmasse utenfor koia. Gjenstående prosjekt er da å ferdigstille koia slik at den blir tilgjengelig for målgruppen. Dvs
– isolering tak
– fyllmasse utenfor
– solcelle anlegg
– kjøkkeninnredning
– stålpipe

Fylke

Akershus

Vi støtter prosjekter som gjør Norge til til et tryggere samfunn og gjør at flere av oss får muligheten til å leve friske og aktive liv.