Jenter i bilsport

Prosjekteier

STUENES GARASJEN UNGDOMSKLUBB

Tildelt sum

70000

Om prosjektet

Etter flere år hvor flertallet av deltakerne i våre prosjekter har vært gutter, ønsker vi nå å invitere jenter og evt. yngre kvinner til bilsporten. Vi tror det kan være positivt både for sporten og for kvinner som kjemper på lik linje som guttene innen flere grener i motorsporten. Vi ønsker å lage ei rein jentegruppe som skal gjennom teoretisk og praktisk opplæring innen bilsport. Dette helt fra 13-åringer som kan kjøre crosskart til 18 åringer som kan begynne med bilcross. Vi tror dette også har en helt klar innflytelse på trafikksikkerhet. Ungdom lærer ferdigheter som de færreste som kjører bil til daglig innehar. Vi ønsker også å utvide dette noe ved at en linker det tettere opp mot andre aktører som jobber med trafikksikkerhet. Vi gjenbruker utstyr som allerede er kjøpt inn.

Vi søker om to prosjekter som ikke har noen helt klar sammneheng. Budsjettfilen inneholder begge deler.

Fylke

Aust-Agder

Vi støtter prosjekter som gjør Norge til til et tryggere samfunn og gjør at flere av oss får muligheten til å leve friske og aktive liv.