Jonny Jern leker inn ernæringslære

Prosjekteier

JONNY JERN

Tildelt sum

318000

Om prosjektet

«Jonny Jern»-ernæringens svar på «Karius og Baktus». Forestillingen «Jonny Jern» og før og etterarbeid skal nå justeres slik at «Jonny Jern» vil nå frem til de fleste i målgruppen. Prosjektet vil i samarbeid med Frambu Kompetansesenter teste ut konseptet i to omganger på 5 dagers familie kurs ved senteret. I forkant av oppholdet vil målgruppen og deres pårørende få tilsendt en folder/brosjyre med morsomme bilder av figurene (lite tekst). Vi vil i tillegg sende ut de innspilte sangene slik at det blir noe gjenkjennende allerede før forestillingen. De pårørende vil få en skriftlig veiledning om hvordan de kan benytte brosjyren som en forberedelse til forestillingen. Når deltagerne kommer til Frambu for sitt 5 dagers opphold, vil de bli møtt av fargerike plakater og Rollups i foajeen. Figurene vil de kjenne igjen fra brosjyren. Forestillingen vil bli vist i løpet av uken. Metode effektmåling: Observasjon og intervju av deltagerne og deres pårørende.

Område

Kosthold

Fylke

Akershus

Vi støtter prosjekter som gjør Norge til til et tryggere samfunn og gjør at flere av oss får muligheten til å leve friske og aktive liv.

Andre prosjekter i temaet Kosthold

Smart mat – folkehelse og kostholdsprosjekt

UNGE KOKKER
369500

Les om Smart mat – folkehelse og kostholdsprosjekt

Prosjekt1: Havregrøt for læring. Prosjekt 2: Brosjyre

SKAGE SOGN SANITETSFORENING
49000

Les om Prosjekt1: Havregrøt for læring. Prosjekt 2: Brosjyre

Matopplevelser sammen med barn, eldre og flyktninger

NORDFOLD RØDE KORS
73000

Les om Matopplevelser sammen med barn, eldre og flyktninger

Mat, mennesker og miljø Bergen

MATSENTRALEN BERGEN
600000

Les om Mat, mennesker og miljø Bergen

Proaktiv medl Sunn mat og videreføre sveis integrering av jenter

MEKKEGRUPPA AKTIVITETSSENTER LILLESAND
97000

Les om Proaktiv medl Sunn mat og videreføre sveis integrering av jenter

Inkludere aspirantar i Sande og Bygstad Skulemusikk.

SANDE OG BYGSTAD SKULEMUSIKK
30000

Les om Inkludere aspirantar i Sande og Bygstad Skulemusikk.