Jordalen hoppanlegg

Prosjekteier

GÅLÅ IDRETTSANLEGG AS

Tildelt sum

500000

Om prosjektet

Det har i lang vært jobba for å få bygd et nytt hoppanlegg i Midt-Gudbrandsdalen. Her er det et aktivt hoppmiljø som trenger et nytt og moderne anlegg tilpassa dagens V-stil. Dagens anlegg er umoderne og leieavtala med grunneier går ut i 2022. Dagens anlegg har heller ikke større bakke enn K25 og det er et stort behov for bygge et anlegg som har større bakkeprofil. Det nye anlegget bygges derfor ut med fire bakker, K10, K25, K45 og K70. I K70-bakken vil det være mulig å hoppe opp mot 80 m. Dette gjør blant annet at aldersgruppen fra 14 år og oppover nå kan trene i nærmiljøet sitt å slippe å ta turen til Lillehammer. Disse vil og være en stor inspirasjonskilde for de yngste hopperne. Hoppanlegget bygges med heis og flombelysning for å gjøre anlegget mest mulig komplett og brukervennlig. I tillegg skal det etableres et skilekområde for å stimulere til lek og sosial omgang. Anlegget vil gjøre Gålå idrettsanlegg til et komplett anlegg for nordiske grener (langrenn, hopp og kombinert).

Område

Byggeprosjekt

Fylke

Oppland

Vi støtter prosjekter som gjør Norge til til et tryggere samfunn og gjør at flere av oss får muligheten til å leve friske og aktive liv.

Andre prosjekter i temaet Byggeprosjekt

Utvikling av Trontoppen med turstier, infotavler og skilting

TRONFJELL OPPLEVELSER
500000

Les om Utvikling av Trontoppen med turstier, infotavler og skilting

Ballbinge i Eivindvik

EIVINDVIK IDRETTSLAG
226268

Les om Ballbinge i Eivindvik

Ferdigstillelse av Kino på Holmlia

BARNE- OG UNGDOMSSENTERET PÅ HOLMLIA AS
436000

Les om Ferdigstillelse av Kino på Holmlia

Innleggen parkering.

BØ TURLAG
50000

Les om Innleggen parkering.

Frilufts- og aktivitetsområde ved Jostedal samfunnshus

JOSTEDAL BYGDELAG
160000

Les om Frilufts- og aktivitetsområde ved Jostedal samfunnshus

Blåbærhaugen Sykkelpark

HARSTAD CYKLEKLUBB (HCK)
500000

Les om Blåbærhaugen Sykkelpark