Jr Challenge

Prosjekteier

TEAM DRØBAK MULTISPORT

Tildelt sum

44383

Om prosjektet

Team Drøbak Multisport (TDM) er en frivillig organisasjon som fokuserer på aktivitet og idrettsglede gjennom allsidig aktivitet ute i naturen. Vi er et treningsfelleskap som har varierte fellestreninger, arrangerer egne konkurranser og deltar på multisport-arrangement.
Hver år i midten av mai arrangerer TDM et stort multisport-arrangement for barn og ungdom i Drøbaks bymark «Seierstenmarka». Jr Challenge er en krevende lagøvelse som utfordrer, styrke, utholdenhet, koordinasjon, oppgaveløsning og samarbeid.
Jr Challenge har en del for barn i alderen opp til 10 år (Knøtte Challenge). Den andre delen er for ungdom mellom 11 og 15 år.
Jr Challenge krever innsats fra et stort antall frivillige. For å lette gjennomføringen og minske behovet for frivillige, vil vi investere i et tidtagersystem à la det som brukes i orienteringsløp. Vi kan da sikre fremtiden til den populære konkurransen, øke antall deltagere og også øke antall arrangementer per år.

Fylke

Akershus

Vi støtter prosjekter som gjør Norge til til et tryggere samfunn og gjør at flere av oss får muligheten til å leve friske og aktive liv.