Julen 2017

Prosjekteier

FOLLEBU SPEIDERGRUPPE NSF

Tildelt sum

75000

Om prosjektet

Follebu speidergruppe har i noen år hatt et samarbeid med «Hjelp oss og hjelpe – Oppland» som gir hjelp i form av mat og klær til trengende i nærområdet. Hver jul hjelper vi til med å samle inn penger til matesker til julen (i 2015 – 68 pakker) og julegaver til familien (i 2015 – 445 stk. Julegavene er forskjellig vi har fått sponset og ligger på 20-50 kr pr. pers). Disse familien havner ofte mellom 2 stoler i det offentlige. De får dekket det absolutt nødvendigste for å overleve, men ikke det de trenger for at de og familien skal få et fullverdig liv. Julen er en vanskelig tid der det forventes at de skal ha god mat og gaver, noe de ikke har råd til.
I 2017 ønsker vi også å gi støtte til julebakst og litt julegaver, da det ofte er like sårt å ikke ha noe å tilby til venner og familie – som ikke nødvendigvis vet at familien har dårlig økonomi.
Pengene vil gå til ekstra mat i julen, julegaver og pakker for julebakst (tørrvarer) og hobbypakker til barna.

Fylke

Oppland

Vi støtter prosjekter som gjør Norge til til et tryggere samfunn og gjør at flere av oss får muligheten til å leve friske og aktive liv.