Julen 2018

Prosjekteier

HJELP OSS Å HJELPE - OPPLAND

Tildelt sum

75000

Om prosjektet

I flere år har vi smarbeidet med Follebu speidergruppe om dette prosjektet, men nå er vi organisert selv og tar over prosjektet.

Dette blir det 6.året vi tilbyr mat før jul og behovet er dessverre fremdeles tilstede. Vi ser at noen familier ikke lengre trenger hjelp, mens nye familier tar kontakt.

Disse familien havner ofte mellom 2 stoler i det offentlige. De får dekket det absolutt nødvendigste for å overleve, men ikke det de trenger for at de og familien skal få et fullverdig liv. Julen er en vanskelig tid der det forventes at de skal ha god mat og gaver, noe de ikke har råd til.
I 2018 ønsker vi også å gi støtte til julebakst og litt julegaver, da det ofte er like sårt å ikke ha noe å tilby til venner og familie – som ikke nødvendigvis vet at familien har dårlig økonomi.

Område

Kosthold

Fylke

Oppland

Vi støtter prosjekter som gjør Norge til til et tryggere samfunn og gjør at flere av oss får muligheten til å leve friske og aktive liv.

Andre prosjekter i temaet Kosthold

Mat, mennesker og miljø Bergen

MATSENTRALEN BERGEN
600000

Les om Mat, mennesker og miljø Bergen

Smart mat – folkehelse og kostholdsprosjekt

UNGE KOKKER
369500

Les om Smart mat – folkehelse og kostholdsprosjekt

Prosjekt1: Havregrøt for læring. Prosjekt 2: Brosjyre

SKAGE SOGN SANITETSFORENING
49000

Les om Prosjekt1: Havregrøt for læring. Prosjekt 2: Brosjyre

Matopplevelser sammen med barn, eldre og flyktninger

NORDFOLD RØDE KORS
73000

Les om Matopplevelser sammen med barn, eldre og flyktninger

Proaktiv medl Sunn mat og videreføre sveis integrering av jenter

MEKKEGRUPPA AKTIVITETSSENTER LILLESAND
97000

Les om Proaktiv medl Sunn mat og videreføre sveis integrering av jenter

Inkludere aspirantar i Sande og Bygstad Skulemusikk.

SANDE OG BYGSTAD SKULEMUSIKK
30000

Les om Inkludere aspirantar i Sande og Bygstad Skulemusikk.