K8 hoppbakke – til fri benyttelse. Sommer og vinter

Prosjekteier

VEGÅRSHEI IDRETTSLAG

Tildelt sum

400000

Om prosjektet

Vi ønsker at hopp skal bli en god aktivitet for barn/unge på barmark og om vinteren. Vi håper at dette også vil inspirere til å fortsette med hopping. Det aller viktigste er å få muligheter til å være i aktivitet. Hoppbakken er gratis og bruke. Det skal også være tilgjengelig utstyr for dem som vil låne det.

Vi håper at med en hoppbakke så vil dette være en aktivitet for unge som kanskje ikke er med på andre idretter/aktiviteter. En spenningsidrett som tiltrekker dem som liker ekstra spenning.

Bakken vil bli et springbrett for dem som vil prøve større bakker og større utfordringer. Målet er å få unge ut i frisk luft og ut i aktivitet.

Fylke

Aust-Agder

Vi støtter prosjekter som gjør Norge til til et tryggere samfunn og gjør at flere av oss får muligheten til å leve friske og aktive liv.