Kalvåg Biljard

Prosjekteier

IDRETTSLAGET FRØY

Tildelt sum

16000

Om prosjektet

Ein har i arbeidet tenkt på tilrettelegging for alle aldersgrupper og fysisk førigheit. Bruken er tenkt som fylgjer: 1) skape sosiale- og inkluderande rammer for befolkninga i kommunen. 2) vere ein aktiv treningsarena for dei som driv med sporten på høgt nivå. 3) vere eit tilbod for born og ungdom.

Fylke

Sogn og Fjordane

Vi støtter prosjekter som gjør Norge til til et tryggere samfunn og gjør at flere av oss får muligheten til å leve friske og aktive liv.