Kano kurs for seniorer

Prosjekteier

DNT GJØVIK OG OMEGN

Tildelt sum

39400

Om prosjektet

Det vil være 4 kursdager a 2 timer. Kursinnholdet baseres på innhold fra lignende kurs i regi av Norges Padleforbund og andre lokallag i DNT.
På hver kurssamling er det ønskelig å variere mellom teori, praktisk utprøving, sosialt samvær og gode turopplevelser.
På hver kurssamling legges det opp til sosialt samvær i etterkant av opplæringen.
Ansvarlige for kursgjennomføringen er DNT Gjøvik og omegn.
Kurset vil ledes av erfarne turledere fra DNT, evt. i samarbeide med Norges Padleforbund. I tillegg vil det være tilstede et tilstrekkelig antall medhjelpere fra DNT på hver kurssamling for å bistå hver enkelt deltager. Dette for å sikre trygg og god opplevelse i kano.

Område

Sosial inkludering og mangfold

Fylke

Oppland

Vi støtter prosjekter som gjør Norge til til et tryggere samfunn og gjør at flere av oss får muligheten til å leve friske og aktive liv.

Andre prosjekter i temaet Sosial inkludering og mangfold

Nytt anlegg for belysning i 2 utstillingsrom på Aur Prestegård

AURSKOG HØLAND KUNSTFORENING
20000

Les om Nytt anlegg for belysning i 2 utstillingsrom på Aur Prestegård

Fargespill Østfold – etablering av Fargespillgruppe i Fredrikstad

FARGESPILL ØSTFOLD
300000

Les om Fargespill Østfold – etablering av Fargespillgruppe i Fredrikstad

Flerkulturelle aktivitetskvelder.

NESODDEN RØDE KORS
37000

Les om Flerkulturelle aktivitetskvelder.

Uniformasanskaffelse

ROMERIKE DRILLKORPS
37013

Les om Uniformasanskaffelse

Kontingentkasser i Telemark

TELEMARK IDRETTSKRETS
500000

Les om Kontingentkasser i Telemark

Aktivitetstur for Ups and Downs Romerike.

UPS & DOWNS ROMERIKE
20000

Les om Aktivitetstur for Ups and Downs Romerike.