Kapasitetsøkning og klimatilpasning av snøproduksjonsanlegg

Prosjekteier

GJØVIK SKIKLUBB

Tildelt sum

158500

Om prosjektet

Bakken har et eldre snøproduksjonsanlegg som fungerer ved -8°C eller kaldere. Vi er nå engstelige for at det kan komme en sesong der vi neste ikke får produsert snø. Snøproduksjonsanlegget må ta vann fra det kommunal vannettet, og dette vannet holder ca. +7°C året rundt. Temperaturen på vannet som skal brukes til snøproduksjon påvirker hvor kald lufttemperaturen må være. Senker man temperaturen på vannet med 1°C, kan man produsere snø i en grad varmere lufttemperatur. Hovdebakken ønsker nå å modifisere eksisterende snøproduksjonsanlegg med et kjøletårn. Et kjøletårn har som hensikt å senke temperaturen på vannet, slik at vi kan produsere snø ved mildere temperaturer. . Vi er nå engstelige for at det kan komme en sesong der vi neste ikke får produsert snø pga. for mild vinter. For å få satt opp en kjøletårn må vi flytte på eksisterende pumpehus, da kommunen har rør i grunnen som vi ikke kan bygge over. Vi ønsker også å utvide rørnettet til snøkanonene slik at vi kan produsere mer snø.

Fylke

Oppland

Vi støtter prosjekter som gjør Norge til til et tryggere samfunn og gjør at flere av oss får muligheten til å leve friske og aktive liv.