Kart

Prosjekteier

GULLÅRA

Tildelt sum

20000

Om prosjektet

I 2013 mottok vi støtte til merking av stien Skogsgullåra, en sammenhengende sti fra Moelv til Sjusjøen. Stien er på kart fram til Næroset, men den siste strekningen er ikke avmerket på noe kart. I fortsettelsen av arbeidet med skogsgullåra har det blitt merket lokale stier og i sommer har det blitt laget sti til ei lokal milorgkoie Hotell Fortuna.

Vi ønsker å gjøre stiene mer tilgjengelig for skoleelever, lokalbefolkning og turistene på Sjusjøen. Det er også mange fine skogsbilveier som er godt egnet for sykling.

Et turkart med stimerking i tillegg til turmål som badeplasser, historiske plasser og utsiktspunkt tenker vi vil være den beste måten vi kan få barn, unge og voksne til å komme seg mer ut på tur og utforske nye turområder.

Fylke

Hedmark

Vi støtter prosjekter som gjør Norge til til et tryggere samfunn og gjør at flere av oss får muligheten til å leve friske og aktive liv.