Kartongparkens Tuftepark

Prosjekteier

Åmot frivilligsentral

Tildelt sum

123000

Om prosjektet

Aktivitetsparken skal etableres på et «platå» på kommunal grunn regulert som «Grøntstruktur» i reguleringsbestemmelsene.
I dette området har frivilligsentralen i samarbeid med Birkebeineren barnehage og Dagavdelingen i Åmot, etablert «Kartongparken». «Kartongparken» inneholder informasjontavler om fugler, fisk, flaggermus og insekter som er i området. Vi har satt opp fugle-og flaggermuskasser, bygd insektshotell og laget insektsstokk. Det er etablert en grillplass ved Rødstjernet («Fabrikktjernet») hvor mange fisker og/eller går tur. Vi har plantet bærbusker og frukttrær med tanke på at alle som har lyst kan forsyne seg. Det siste vi har gjort er å sette opp informasjonstavler om aktiviteter i fabrikken og bygninger tilknyttet den.
Turstien «Glommastien» som er 5 km lang, binder sammen området.

Område

Byggeprosjekt

Fylke

Hedmark

Vi støtter prosjekter som gjør Norge til til et tryggere samfunn og gjør at flere av oss får muligheten til å leve friske og aktive liv.

Andre prosjekter i temaet Byggeprosjekt

Ferdigstillelse av Kino på Holmlia

BARNE- OG UNGDOMSSENTERET PÅ HOLMLIA AS
436000

Les om Ferdigstillelse av Kino på Holmlia

Innleggen parkering.

BØ TURLAG
50000

Les om Innleggen parkering.

Frilufts- og aktivitetsområde ved Jostedal samfunnshus

JOSTEDAL BYGDELAG
160000

Les om Frilufts- og aktivitetsområde ved Jostedal samfunnshus

Blåbærhaugen Sykkelpark

HARSTAD CYKLEKLUBB (HCK)
500000

Les om Blåbærhaugen Sykkelpark

barneklubb/ungdomsklubb

MARNARDAL UNGDOMSLAG
104696

Les om barneklubb/ungdomsklubb

Utvikling av Trontoppen med turstier, infotavler og skilting

TRONFJELL OPPLEVELSER
500000

Les om Utvikling av Trontoppen med turstier, infotavler og skilting