Kiwanis Aktivitets- og Mestringsenter

Prosjekteier

KIWANIS CLUB KONGSBERG OG NUMEDAL

Tildelt sum

250000

Om prosjektet

Kiwanisprosjektet skal arbeide for at barn og ungdom fra vanskelige kår skal oppleve en bedre hverdag og oppvekstmiljø. Det åpnes for stor grad av integrering og sosialisering også for de voksne som vil tilhøre målgruppen. Det legges stor vekt at prosjektet fremstår som et godt prosjekt hvor det samarbeides på tvers av generasjonene og på tvers av kulturelle forskjeller.
Prosjektet skal samarbeide med øvrige lag og foreninger i Kongsberg og Numedal for å kunne tilby et bredt spekter av aktiviteter og for ikke å konkurrere med øvrige.
Gjennom Kiwanis sin organisasjon vil tilbudet kunne omfatte hele landet, pr. idag sør for Trondheim. Kiwanisklubbene vil her kunne benytte seg av våre tilbud gjennom å ta med seg barn og ungdom fra deres egne områder. Dette vil bidra til at det vil skapes en god økonomisk plattform for videre-utvikling og drifting av prosjektet og de aktiviteter som kan tilbys.

Fylke

Akershus

Vi støtter prosjekter som gjør Norge til til et tryggere samfunn og gjør at flere av oss får muligheten til å leve friske og aktive liv.