Kjøp av ATV

Prosjekteier

NORSKE REDNINGSHUNDER, INDRE SOGN LAG

Tildelt sum

130000

Om prosjektet

Norske Redningshunder Indre Sogne lag har som formål å utdanne hunder til bruk for redningstjenesten. Vår hunder blir brukt i leiteaksjoner primært i Sogn og Fjordane, Oppland, Buskerud men har og blitt brukt både i Hordaland og Møre og Romsdal ved behov.
Ved fleire av aksjonane samt ved trening er det aktuelt å forflytte seg etter skogsvegar og anleggsvegar i fjellet. Ein ATV gjev meir efektiv trening for hundene og hundefører, dette er utstyr som vert leigd inn ved trening, og som me ofte må vente på ved aksjonar.
Om me hadde hatt ATV sjølve vil dette bety raskere utrykning i mange tilfeller.
Det vil ha ein økonomisk gevinst for laget (sleppe og leige inn til trening)

ATV’en vil og være tilgjengelig for politi og andre resursgrupper under leiteaksjonar.

Fylke

Buskerud

Vi støtter prosjekter som gjør Norge til til et tryggere samfunn og gjør at flere av oss får muligheten til å leve friske og aktive liv.