Kjøp av AV-utstyr

Prosjekteier

ASKER TURNFORENING

Tildelt sum

25000

Om prosjektet

Kjøp av en avansert CD-spiller, høyttaleranlegg og prosjektor slik at vi kan arrangere flere konkurranser med eget utstyr istedenfor å måtte låne forskjellige steder hver gang. Det å arrangere egne konkurranser er den eneste måten vi kan få inntekter på – i tillegg til treningsavgiften. Vårt ønske er at flest mulig skal kunne være med på turn, og vi ønsker derfor å ha treningsavgiften så lav som mulig. Treningsavgiften går til å betale trenere (de eneste som er lønnet i klubben, alt annet skjer på frivillig basis/ved dugnad fra foreldrenes side) og vi har derfor ikke penger til å kjøpe inn utstyr som dette. Kjøp av avansert CD-spiller kr. 4.000,-, kjøp av høyttaleranlegg kr. 8.000,-, kjøp av prosjekter kr. 10.000,- og kjøp av 6 «poengvisere» kr. 3.000,-

Fylke

Akershus

Vi støtter prosjekter som gjør Norge til til et tryggere samfunn og gjør at flere av oss får muligheten til å leve friske og aktive liv.