Kjøp av ny løypemaskin på Kvamsfjellet i Gudbrandsdalen.

Prosjekteier

RONDANE-KVAMSFJELLET TURLØYPELAG

Tildelt sum

200000

Om prosjektet

Rondane-Kvamsfjellet Turløypelag har ansvar for ski-, sykkel og turløyper på Kvamsfjellet. Maskinen fra 2008 har kjørt ca 3000 timer. Dagens teknologi gir en bedre maskin på flere områder, bl a sporkvalitet og drivstoff-forbruk. Behov for bytte av maskin. Det er ca 115 km skiløyper som kjøres opp i helger, jul-, vinter og påskeferie. Løypene henger sammen mot Mysuseter/Rondane i nord og Sødorpfjellet i sør. RKT kjører opp lysløype for Kvam il på fjellet og denne brukes til trening/renn for barn og ungdom i idrettslaget. Troll-løypa fra Dovre til Sjusjøen går igjennom løypenettet.
Noen av løypene går i landskapsvernområdet i randsonen til Nasjonalparken Dovre-Rondane.
RKT har et styre på 5 medlemmer som gjennom dugnad driver laget inkl noe barmark- og løyperydding. Tjenester til drift, vedlikehold av maskin kjøpes inn.
Tilbud på maskin mottatt fra 2 leverandører. Styret har vurdert tilbudene, veid fordeler og ulemper mot hverandre.

Område

Aktivitetsutstyr

Fylke

Oppland

Vi støtter prosjekter som gjør Norge til til et tryggere samfunn og gjør at flere av oss får muligheten til å leve friske og aktive liv.

Andre prosjekter i temaet Aktivitetsutstyr

Aktivitetsutstyr til barn- og unge

STAD BYGDEHUS
43068

Les om Aktivitetsutstyr til barn- og unge

Opprettelse av BUA utlånssentral på Borgen i Asker

ASKER IDRETTSRÅD
450000

Les om Opprettelse av BUA utlånssentral på Borgen i Asker

Innkjøp av utstyr

LEVANGER HELSESPORTLAG
52125

Les om Innkjøp av utstyr

Kanoprosjekt Meling speidergruppe

MELING SPEIDERGRUPPE
110000

Les om Kanoprosjekt Meling speidergruppe

Kanotilhenger til aktiv speidergruppe .

1. ØYESTAD SPEIDERGRUPPE
110000

Les om Kanotilhenger til aktiv speidergruppe .

BUA Sør-Odal – utstyrssentral for gratis utlån av friluftsutstyr

Sør-Odal frivillighetssentral
100000

Les om BUA Sør-Odal – utstyrssentral for gratis utlån av friluftsutstyr