Kjøp av utstyr til Reodor Klubben i Sunnfjord

Prosjekteier

REODORKLUBBEN SUNNFJORD

Tildelt sum

350000

Om prosjektet

Reodor Klubben er eit samarbeidsprosjekt mellom foreldre, næringsliv, og ei rekke entusiastiske gode hjelparar. Klubben har eit eige styre, og den vert drevet på idealistisk grunnlag. Vi hadde eit ønske om gje barn og unge eit teknologi tilbod på fritida, og håpte på at vi kunne samle 20-30 barn og unge ein gang i veka. Vi blei tatt fullstendig på senga, på første kvelden i januar hadde vi 65 barn og unge, nå har vi passert 500 brukarar, og har mellom 80 og 100 brukara kvar Torsdag. Dette har ført til ein del utfordringar, vi har for lite av det meste, og vi treng å bygge opp ein heilt ny tre og mekanisk verkstad, samt styrke vår satsing på virtuell forståing og undervisning. Skal vi klare å ta unna den store pågangen, samtidig som vi skal sikre at alle våre brukarar får eit godt tilbod, så må vi investere i meir utstyr og utvide vårt verkstad areal. Vi håpar Gjensidige stiftinga vil være med å støtte dette prosjektet

Område

Mestring og læring

Fylke

Sogn og Fjordane

Vi støtter prosjekter som gjør Norge til til et tryggere samfunn og gjør at flere av oss får muligheten til å leve friske og aktive liv.

Andre prosjekter i temaet Mestring og læring

Slagverk og perkusjonsutstyr til korpset

FØRDE SKULEMUSIKKORPS
30000

Les om Slagverk og perkusjonsutstyr til korpset

supplering av utstyr til sykkelverkstad som møteplass

Hjelmeland Frivilligsentral
30000

Les om supplering av utstyr til sykkelverkstad som møteplass

Treff for barn og unge med nakkeskader

LANDSFORENINGEN FOR NAKKESKADDE
40000

Les om Treff for barn og unge med nakkeskader

Kompakttromboner til korte armer og uniformer til korte ben

HATLANE SKOLEKORPS
150000

Les om Kompakttromboner til korte armer og uniformer til korte ben

Ungkraft – pilotprosjekt

NARVIK FRIVILLIGSENTRAL
52400

Les om Ungkraft – pilotprosjekt

Kodeuka på Horten Folkeverksted

HORTEN FOLKEVERKSTED
165000

Les om Kodeuka på Horten Folkeverksted