Klatrepark for born og ungdom i Olden – Byggetrinn 2

Prosjekteier

OLDEN IDRETTSLAG

Tildelt sum

105751

Om prosjektet

Olden IL har vurdert behovet for eit nærmiljøanlegg for fysisk aktivitet og leik i Olden, som stort. Den vert bygd i tilknytning til Olden skule/Olden barnehage slik at borna har lett tilgong til anlegget. Det er elles mange som oppheld seg i sentrum utanom skuletida. Både tilhøyrande og tilreisande. I turistsesongen aukar folketalet i Olden betrakteleg, og dei tilreisande vil også kunne ha glede av dette anlegget så lenge skulen er stengd. Vi veit at klatreparkar genererer svært mykje aktivitet, dei er attraktive for born og ungdom i alle aldrar og på ulike ferdigheitsnivå. Det vert også bygt rullestolgater, slik at den vert tilrettelagt for funksjonshemma. Det er og verdt å merke seg at dei lokkar like mange jenter som gutar til aktivitet. Klatreparken vil motivere til aktivitet som gir både meistring, trening, spenning og den vil gje ein form for rekreasjon. Då samværet står sentralt. Den vert også eit samlingspunkt der vaksne kan møtast medan borna er i leik.

Område

Byggeprosjekt

Fylke

Sogn og Fjordane

Vi støtter prosjekter som gjør Norge til til et tryggere samfunn og gjør at flere av oss får muligheten til å leve friske og aktive liv.

Andre prosjekter i temaet Byggeprosjekt

Ferdigstillelse av Kino på Holmlia

BARNE- OG UNGDOMSSENTERET PÅ HOLMLIA AS
436000

Les om Ferdigstillelse av Kino på Holmlia

Innleggen parkering.

BØ TURLAG
50000

Les om Innleggen parkering.

Frilufts- og aktivitetsområde ved Jostedal samfunnshus

JOSTEDAL BYGDELAG
160000

Les om Frilufts- og aktivitetsområde ved Jostedal samfunnshus

Blåbærhaugen Sykkelpark

HARSTAD CYKLEKLUBB (HCK)
500000

Les om Blåbærhaugen Sykkelpark

barneklubb/ungdomsklubb

MARNARDAL UNGDOMSLAG
104696

Les om barneklubb/ungdomsklubb

Utvikling av Trontoppen med turstier, infotavler og skilting

TRONFJELL OPPLEVELSER
500000

Les om Utvikling av Trontoppen med turstier, infotavler og skilting