Klatretårn på kvartalslekeplass

Prosjekteier

NEDRE SOLGÅRD VELFORENING

Tildelt sum

36000

Om prosjektet

Vi planlegger oppføring av et klatretårn i forbindelse med planlagt hinderløype med flere klatrelementer og balanseelementer i ulik høyde og vanskelighetsgrad. På denne måten vil vi kunne gjøre lekeplassen attraktiv for mange ulike aldersgrupper og gi barna en mulighet til å utfolde seg fysisk og mentalt.

Vi vil tilrettelegge for at apparatene kan brukes av mange barn samtidig, og dermed gjøre det ideelt også for større grupper slik som barnehager. På lekeplassen er det i dag ingen lekeapparater som utfordrer barna fysisk. Det finnes heller ikke på noen nærliggende lekeplasser. Vi mener derfor at en slik hinderløype vil tilføre lekeplassen noe nytt og varig, som også vil gi positive ringvirkninger i lokalmiljøet.

Fylke

Akershus

Vi støtter prosjekter som gjør Norge til til et tryggere samfunn og gjør at flere av oss får muligheten til å leve friske og aktive liv.