Klatrevegg i flerbrukshall, Harstad

Prosjekteier

HARSTAD KLATREKLUBB

Tildelt sum

200000

Om prosjektet

Harstad klatreklubb har det siste året jobbet intensivt med å planlegge en klatrevegg byen.
Klatring er en av Norges raskest voksende idrettsgrener, og Harstad klatreklubb ønsker å skape et sikkert og solid tilbud til lokalmiljøet.

Klubben søker om spillemidler til prosjektet og mye arbeid er gjort den siste tiden: Kommunen har vedtatt at de stiller kommunal garanti for mellomfinansiering av spillemidler, samt lån (som tilbakebetales ved momskompensasjon), det er søkt på idrettsfunksjonell forhåndsgodkjenning der klubben og kommunen har god dialog, og kommunen vil innarbeide klatrevegg med i kommunal plan høsten 2015.

Se vedlagt fil for mer informasjon.

Fylke

Troms

Vi støtter prosjekter som gjør Norge til til et tryggere samfunn og gjør at flere av oss får muligheten til å leve friske og aktive liv.