Klubbhus/fleirbrukshus

Prosjekteier

LAVIK IDRETTSLAG

Tildelt sum

100000

Om prosjektet

Lavik IL er no i gang med å byggje klubbhus/fleirbrukshus ved kunstgrasbana i Lavik som stod klar til bruk våren 2014. 4 brakker på totalt 115 kvm er kjøpt. Desse skal innehalde oppbevaringsbod, kiosk, toalett og opphaldsrom/møterom som barn og unge i bygda og kan bruke på fritida elles.
Grunnen for at ein set i gong med dette er at ein har vore utan klubbhus sidan vi fekk ny kunstgrasbane, då den vart bygd sentrumsnært i Lavik og anlegg og klubbhus ved bana på Alværa (6 km aust for sentrum) ikkje kunne nyttast vidare pga omfattande oppgradering som laget ikkje fekk stønad til pga tilkomst via trafikkerte E39. Barn og unge i bygda manglar og ein plass å kunne samlast på i fritida, så difor ønskjer vi no å kunne kombinere dette ved eit nytt bygg.

Område

Byggeprosjekt

Fylke

Sogn og Fjordane

Vi støtter prosjekter som gjør Norge til til et tryggere samfunn og gjør at flere av oss får muligheten til å leve friske og aktive liv.

Andre prosjekter i temaet Byggeprosjekt

Innleggen parkering.

BØ TURLAG
50000

Les om Innleggen parkering.

Frilufts- og aktivitetsområde ved Jostedal samfunnshus

JOSTEDAL BYGDELAG
160000

Les om Frilufts- og aktivitetsområde ved Jostedal samfunnshus

Blåbærhaugen Sykkelpark

HARSTAD CYKLEKLUBB (HCK)
500000

Les om Blåbærhaugen Sykkelpark

barneklubb/ungdomsklubb

MARNARDAL UNGDOMSLAG
104696

Les om barneklubb/ungdomsklubb

Utvikling av Trontoppen med turstier, infotavler og skilting

TRONFJELL OPPLEVELSER
500000

Les om Utvikling av Trontoppen med turstier, infotavler og skilting

Ballbinge i Eivindvik

EIVINDVIK IDRETTSLAG
226268

Les om Ballbinge i Eivindvik