Kompetanseheving av medlemmer i Omsorgsberedskapsgruppene.

Prosjekteier

NORSKE KVINNERS SANITETSFORENING NORD-TRØNDELAG FYLKE

Tildelt sum

58800

Om prosjektet

Prosjektet starter med en samling (opplæring) for styringsgruppene i Nord- Trøndelag.
De skal videreføre den kunnskapen de får til de andre medlemmene av gruppene sine og videre ut til medlemmene .

Fylke

Nord-Trøndelag

Vi støtter prosjekter som gjør Norge til til et tryggere samfunn og gjør at flere av oss får muligheten til å leve friske og aktive liv.