KOmpetanseheving og aktivitet i Barnas Turlag i Valdres

Prosjekteier

DNT VALDRES

Tildelt sum

24500

Om prosjektet

Vi ønsker å etablere Barnas Turlag i regionen. Det har tidligere vært et liten aktiv gruppe, men nå er disse barna gått over i DNT ung. Vi ønsker nå å etablere en ny gruppe med aktivitetsledere for Barnas Turlag. Vi ønsker å gjøre dette til en inkluderende møteplass i nærmiljøet for småbarnsfamilier.

I 2018 vil vi arrangere to kurs; vår og høst. Kurset skal være et Kinderegg-kurs som Oslo og Omegn har utviklet. Dette inneholder ambassadørkurs, nærturlederkurs og aktivitetslederkurs som inneholder viktige elementer for å motivere barn og unge med det å være ute. Kursene vil være gratis.

Samt kjøpe inn utstyr til å gjennomføre aktiviteter fremover. Dette er reinskinn, bålpanne og lavvo. Utstyret skal brukes på aktivitetene men også være tilgjengelig for utlån når det ikke er i bruk.

I tillegg til kurs arrangerer vi ulike turer gjennom turprogrammet. Gjennom kompetanseheving ser vi for oss at det vil være flere aktiviteter for barn og unge i årene fremover.

Turprogram vil ettersendes

Område

Aktivitetstilbud

Fylke

Oppland

Vi støtter prosjekter som gjør Norge til til et tryggere samfunn og gjør at flere av oss får muligheten til å leve friske og aktive liv.

Andre prosjekter i temaet Aktivitetstilbud

«Et sted å henge» – åpent for alle!Les om «Et sted å henge» – åpent for alle!

Aktiv på Sem – økt naturaktivitet og opplevelsesglede for alle!

STIFTELSEN NAKUHEL ASKER - LOKALT SENTER FOR NATUR KULTUR OG HELSE
340000

Les om Aktiv på Sem – økt naturaktivitet og opplevelsesglede for alle!

Oslo Baseball Camp

OSLO ALLIGATORS SOFT- OG BASEBALLKLUBB
70774

Les om Oslo Baseball Camp

Treningslokalet på Storselsøy

HESTMANNEN UNGDOMS- OG IDRETTSLAG
95000

Les om Treningslokalet på Storselsøy

Innsatsteam for inkludering av alle barn i fritidsaktiviteter

Furuset Frivillighetssentral
150000

Les om Innsatsteam for inkludering av alle barn i fritidsaktiviteter

Symjetilbod for utviklingshemma i Molde

MOLDE SVØMME- OG LIVREDNINGSKLUBB
13000

Les om Symjetilbod for utviklingshemma i Molde