Kontingentkasser i Telemark

Prosjekteier

TELEMARK IDRETTSKRETS

Tildelt sum

500000

Om prosjektet

Prosjektet er et virkemiddel til å få kommunene til å etablere kontingentkasser for barn og ungdom i husholdninger med vedvarende lavinntekt. Midlene vi søker skal forvaltes av Telemark idrettskrets og gå ut til kommunene i Telemark gjennom at kommunene selv oppretter og administrerer kontingentkasseordningen og kontakten med sine lag og foreninger.

Med midlene følger klare retningslinjer og rutiner for utdeling av midlene, som utarbeides på bakgrunn av erfaringer gjort i Skien og Porsgrunn kommune, som har hatt etablerte kontingentkasser til hjelp for deltakelse og utstyr siden henholdsvis 2004 og 2016.

Et sentralt poeng med søknaden er også at kontingentkassene skal være en søknadsordning for deltakelse uansett hvilken type fritidsaktivitet det er snakk om. Kontingentkassa omhandler ikke kun idrettsdeltakelse, men også andre fritidsaktiviteter.

Prosjektet er planlagt igangsatt i løpet av 2019, med opprettelse av kontingentkasser ved bruk av disse incentivmidlene.

Område

Sosial inkludering og mangfold

Fylke

Telemark

Vi støtter prosjekter som gjør Norge til til et tryggere samfunn og gjør at flere av oss får muligheten til å leve friske og aktive liv.

Andre prosjekter i temaet Sosial inkludering og mangfold

AV1 kan motvirke sosial isolasjonLes om AV1 kan motvirke sosial isolasjon

Fargespill Østfold – etablering av Fargespillgruppe i Fredrikstad

FARGESPILL ØSTFOLD
300000

Les om Fargespill Østfold – etablering av Fargespillgruppe i Fredrikstad

Flerkulturelle aktivitetskvelder.

NESODDEN RØDE KORS
37000

Les om Flerkulturelle aktivitetskvelder.

Uniformasanskaffelse

ROMERIKE DRILLKORPS
37013

Les om Uniformasanskaffelse

Nytt anlegg for belysning i 2 utstillingsrom på Aur Prestegård

AURSKOG HØLAND KUNSTFORENING
20000

Les om Nytt anlegg for belysning i 2 utstillingsrom på Aur Prestegård

Aktivitetstur for Ups and Downs Romerike.

UPS & DOWNS ROMERIKE
20000

Les om Aktivitetstur for Ups and Downs Romerike.