Korps på friluftstur Romerike

Prosjekteier

NORGES MUSIKKORPS FORBUND - ØST

Tildelt sum

2000000

Om prosjektet

«Korps på friluftstur» går ut på at korpsene går/avvikler tre separate turer i løpet av prosjektperioden fra 1. april til 1. oktober. På hver tur skal korpset fremføre musikkinnslag i 2x 15 minutter. En av de tre turene skal være basert på samarbeid med institusjon eller organisasjon for eldre. Dette kan gjøres som aktivitet i et utemiljø eller tilrettelagt i fasiliteter knyttet til institusjonen der det er naturlig, samt nødvendig av hensyn til de eldre.

Når turprosjektet er kommet godt i gang vil dette være godt synlig og gjenkjennelig og gi både korps og turløypene en positiv gevinst! Prosjektet har et godt utgangspunkt for bred medieinteresse gjennom at så mange musikanter vil være involvert (mellom 1500 og 2000 stk). Det er et mål å nytte perioden fram til turene/forberedelsestiden for korpset som et element ovenfor media.

Korpsmedlemmene som deltar vil oppleve turglede, spilleglede og fellesskap. For turgåere/publikum vil turen få en ekstra dimensjon

Område

Aktivitetstilbud

Fylke

Akershus

Vi støtter prosjekter som gjør Norge til til et tryggere samfunn og gjør at flere av oss får muligheten til å leve friske og aktive liv.

Andre prosjekter i temaet Aktivitetstilbud

Innsatsteam for inkludering av alle barn i fritidsaktiviteter

Furuset Frivillighetssentral
150000

Les om Innsatsteam for inkludering av alle barn i fritidsaktiviteter

Aktiv på Sem – økt naturaktivitet og opplevelsesglede for alle!

STIFTELSEN NAKUHEL ASKER - LOKALT SENTER FOR NATUR KULTUR OG HELSE
340000

Les om Aktiv på Sem – økt naturaktivitet og opplevelsesglede for alle!

Oslo Baseball Camp

OSLO ALLIGATORS SOFT- OG BASEBALLKLUBB
70774

Les om Oslo Baseball Camp

Treningslokalet på Storselsøy

HESTMANNEN UNGDOMS- OG IDRETTSLAG
95000

Les om Treningslokalet på Storselsøy

Symjetilbod for utviklingshemma i Molde

MOLDE SVØMME- OG LIVREDNINGSKLUBB
13000

Les om Symjetilbod for utviklingshemma i Molde

Lavterskeltilbud til personer med psykiske helseutfordringer

SANDNES VOLLEYBALLKLUBB
150000

Les om Lavterskeltilbud til personer med psykiske helseutfordringer