Korps på friluftstur

Prosjekteier

NORGES MUSIKKORPS FORBUND HORDALAND

Tildelt sum

1150000

Om prosjektet

Prosjektet «Korps på friluftstur» går ut på at korpsene går tre turer i oppmerkede turløyper i løpet av prosjektperioden fra 1. april til 1. oktober. Det er ønskelig at den ene turen legges til et eksisterende idrettsarrangement/løp. Eks. 7-fjellturen, slik at det vil være mange personer som får oppleve korpset som er på friluftstur. På hver tur skal korpset fremføre musikkinnslag i 2 x 15 minutter. I Hordaland er det 192 korps og i 2015 og 2016 kom det inn totalt 120 søknader fra korps om å delta. 42 korps har allerede fått være med.

Når korpsene blir tatt opp i prosjektet skal de gjennomføre tre turer og rapportere dette til NMF Hordaland. Det gjør at de er kvalifisert til å motta kr 60 000,-.

Fylke

Hordaland

Vi støtter prosjekter som gjør Norge til til et tryggere samfunn og gjør at flere av oss får muligheten til å leve friske og aktive liv.