Korps-SFO på Hammartun og Vingar skole

Prosjekteier

HAMMARTUN SKOLEKORPS

Tildelt sum

45000

Om prosjektet

Prosjektet går ut på å gi 2.klassinger på Hammartun skole og på Vingar skole et tilbud om musikkopplæring en time i uka. Dette skal være et samarbeid mellom Hammartun skolekoprs og Lillehammer kulturskole.

Tilbudet ble først innført i kommunal/statlig regi skoleåret 2013/2014. De neste årene ble tilbudet finansiert av korpset. Tiltaket var meget positivt og flere av barna som var med på tilbudet begynte som aspiranter hos oss året etter. Vi dekket kostnadene til instruktører fra kulturskolen samt et bidrag til instrumentslitasje, mens kulturskolen stod for administrasjon og instrumenter. Barna deltok på vår juleavslutning og vi inviterte til interne konserter sammen med korpset.

Årets 2.klassinger har dessverre ikke fått tilbud om musikkopplæring da det blir for store kostnader for korpset. Målet er å kunne starte opp igjen tilbudet etter jul og vi søker derfor støtte til å finansiere opplæringen i semesterene vår 2018,høst 2018 og vår 2019.

Område

Mestring og læring

Fylke

Oppland

Vi støtter prosjekter som gjør Norge til til et tryggere samfunn og gjør at flere av oss får muligheten til å leve friske og aktive liv.

Andre prosjekter i temaet Mestring og læring

Slagverk og perkusjonsutstyr til korpset

FØRDE SKULEMUSIKKORPS
30000

Les om Slagverk og perkusjonsutstyr til korpset

supplering av utstyr til sykkelverkstad som møteplass

Hjelmeland Frivilligsentral
30000

Les om supplering av utstyr til sykkelverkstad som møteplass

Treff for barn og unge med nakkeskader

LANDSFORENINGEN FOR NAKKESKADDE
40000

Les om Treff for barn og unge med nakkeskader

Kompakttromboner til korte armer og uniformer til korte ben

HATLANE SKOLEKORPS
150000

Les om Kompakttromboner til korte armer og uniformer til korte ben

Ungkraft – pilotprosjekt

NARVIK FRIVILLIGSENTRAL
52400

Les om Ungkraft – pilotprosjekt

Kodeuka på Horten Folkeverksted

HORTEN FOLKEVERKSTED
165000

Les om Kodeuka på Horten Folkeverksted