Kosthold og helse for innvandrere

Prosjekteier

STIFTELSEN KVINNEUNIVERSITETET NORD

Tildelt sum

310000

Om prosjektet

I samarbeid med en kokk med flyktningbakgrunn, Frisklivssentralen i Levanger og med medvirkning fra Eritreisk forening i Steinkjer, vil vi utvikle og gjennomføre et kostholds og kokekurs tilrettelagt for innvandrere med begrensede norskkunnskaper. I kurset tar vi opp kostholdsråd, lærer hvordan en kan velge sunne matvarer og lager enkel sunn mat. Kurset holdes over tre kvelder/dager à 4 timer og tilbys til åtte kommuner eller flyktningemottak i Nord-Trøndelag. Vi åpner for inntil 20 deltakere pr.kurs og leier skolekjøkken eller kantiner som kurslokale. Kurset skal tilpasses de med lite erfaring fra matlaging fra før, men er åpent for alle. I tillegg til å tilby kurs, vil vi produsere en kokebok med enkel tekst og mange illustrasjoner spesielt tilrettelagt for denne gruppen. Den spres hovedsakelig i Nord-Trøndelag og gis ut til deltakere på kurs, tilbys til innvandrerforeninger, flyktningmottak og voksenopplæringen i kommuner. Boka skal være gratis, men mottaker dekker porto.

Fylke

Nord-Trøndelag

Vi støtter prosjekter som gjør Norge til til et tryggere samfunn og gjør at flere av oss får muligheten til å leve friske og aktive liv.