Kreativt teater

Prosjekteier

SKYGGETEATERET

Tildelt sum

10000

Om prosjektet

Dette prosjektet er rettet mot barn i alderen 5 – 10 år. Vi ønsker å sette opp et teaterstykke med elementer av sang og musikk.

Vi vil ha fokus på mestringsfølelse, kreativ utfoldelse og inkludering. Vi er opptatt av at alle skal ha mulighet til å delta, og ønsker derfor å ha gratistilbud til barna.

Prosjektet vil starte med en idemyldring i november 2016 der barna får komme med ideer til tematikk, musikksjangre og sceniske uttrykk mm. Ut fra disse innspillene vil prosjektgruppa og innleid instruktør skrive et manus som øves inn i perioden januar til april 2017.

Prosessen vil være minst like viktig som produktet, og vi ønsker å motivere barna til selv å være kreative og skapende, til å delta i andre sceniske produksjoner, styrke samholdet i barnegruppa og bidra til at barna blir kjent på tvers av grender, barnehager og skoler. Tilbudet vil være gratis, åpent for alle i aldersgruppa fra skolene Utvorda, Flatanger Montessori og Lauvsnes i Flatanger og Statland i Namdalseid.

Fylke

Nord-Trøndelag

Vi støtter prosjekter som gjør Norge til til et tryggere samfunn og gjør at flere av oss får muligheten til å leve friske og aktive liv.