Krimlab TANT på Vitensenteret Innlandet

Prosjekteier

VITENSENTERET INNLANDET AS

Tildelt sum

262500

Om prosjektet

Gjennom prosjektet Krimlab TANT ønsker vi å modernisere eksisterende tema Krimlab ANT og deretter invitere inntil 25 skoleklasser i Oppland til dette temaet i 2019.
Dagens Krimlab ANT tema er et tverrfaglig tema hvor elevene bruker kjemi for å etterforske funn i en fiktiv narkorazzia, gjennom å utføre kjemi- og laboratorieoppgaver. Deretter gjennomføres det en rettssak der elevene spiller de forskjellige rollene som aktor, forsvarsadvokat, tiltalt og vitner.
I tillegg til å motivere til realfag ønsker vi med dette tema å jobbe med holdningsskapende arbeid. Dagens tema er bygget opp for å forebygge bruk av alkohol, narkotika og tobakk (ANT). Vi ønsker nå å oppdatere teamet med nåtidens aktualiteter der i blant temaet trygg på nett; derav navnet Krimlab TANT.
Gjennom et slik prosjekt vil temaet Krimlab TANT bli modernisert og aktualisert, noe som vi mener er nødvendig for å nå frem til ungdommene. I tillegg vil vi med 25 besøk nå flere ungdommer og gjøre tilbudet bedre kjent i Oppland.

Område

Mestring og læring

Fylke

Oppland

Vi støtter prosjekter som gjør Norge til til et tryggere samfunn og gjør at flere av oss får muligheten til å leve friske og aktive liv.

Andre prosjekter i temaet Mestring og læring

Slagverk og perkusjonsutstyr til korpset

FØRDE SKULEMUSIKKORPS
30000

Les om Slagverk og perkusjonsutstyr til korpset

supplering av utstyr til sykkelverkstad som møteplass

Hjelmeland Frivilligsentral
30000

Les om supplering av utstyr til sykkelverkstad som møteplass

Treff for barn og unge med nakkeskader

LANDSFORENINGEN FOR NAKKESKADDE
40000

Les om Treff for barn og unge med nakkeskader

Kompakttromboner til korte armer og uniformer til korte ben

HATLANE SKOLEKORPS
150000

Les om Kompakttromboner til korte armer og uniformer til korte ben

Ungkraft – pilotprosjekt

NARVIK FRIVILLIGSENTRAL
52400

Les om Ungkraft – pilotprosjekt

Kodeuka på Horten Folkeverksted

HORTEN FOLKEVERKSTED
165000

Les om Kodeuka på Horten Folkeverksted