Kulturhistorisk opplevelsesattraksjon for alle

Prosjekteier

EIDSIVATINGET

Tildelt sum

400000

Om prosjektet

Som en viktig del av våre prosjekter fram mot 1000-årsjubiléet for etableringen av Eidsivatinget i 1022 er vi i gang med å prosjektere en opplevelsesarena for beboere i Eidsvoll og andre som vil bruke anlegget. Anlegget er en overbygget paviljong/«annerledes gapahuk» ved Andelva på den gamle teglsteinstomta til MEV. Anlegget skal ligge inntil pilegrimsleden og Rondane-/turstien og vil bli en attraksjon for Eidsvoll kommune og gi et stort og utvidet tilbud til alle.

Paviljongen har levegger og platting samt sitteplasser for ca 30 personer, samten bålplass. Den er tegnet av arkitekt Erik Ruud og tar opp i seg elementer som gir tilknytnig til historien som har utspilt seg i området. Taket er formet som et segl som gir assosiasjoner til vikingene, benker og levegger av tre viser til tømmerindustrien, elementer av tegl fordi anlegget ligger på tegelverkstomta.
I området rundt og langs elva settes det opp skilt med informasjon til en historisk natursti. Se forøvrig vedlegg.

Område

Byggeprosjekt

Fylke

Akershus

Vi støtter prosjekter som gjør Norge til til et tryggere samfunn og gjør at flere av oss får muligheten til å leve friske og aktive liv.

Andre prosjekter i temaet Byggeprosjekt

Utvikling av Trontoppen med turstier, infotavler og skilting

TRONFJELL OPPLEVELSER
500000

Les om Utvikling av Trontoppen med turstier, infotavler og skilting

Ballbinge i Eivindvik

EIVINDVIK IDRETTSLAG
226268

Les om Ballbinge i Eivindvik

Ferdigstillelse av Kino på Holmlia

BARNE- OG UNGDOMSSENTERET PÅ HOLMLIA AS
436000

Les om Ferdigstillelse av Kino på Holmlia

Innleggen parkering.

BØ TURLAG
50000

Les om Innleggen parkering.

Frilufts- og aktivitetsområde ved Jostedal samfunnshus

JOSTEDAL BYGDELAG
160000

Les om Frilufts- og aktivitetsområde ved Jostedal samfunnshus

Blåbærhaugen Sykkelpark

HARSTAD CYKLEKLUBB (HCK)
500000

Les om Blåbærhaugen Sykkelpark