Kulturvenn

Prosjekteier

REDD BARNA SKIEN

Tildelt sum

86000

Om prosjektet

Flykninger deltar i mindre grad enn andre Skiensborgere i organiserte fritidsaktivitet og kulturarrangementer. Det er utfordringer knyttet til språket, de kjenner ikke godt nok til infrastrukturen i området og er usikker på
kulturelle koder og kutymer ved slike arrangementer. Derfor har vi i Redd Barna, i samarbeid med Skien kommune satt i gang Kulturvenn- prosjektet

Alle nyankomne flykninger får tilbud om en kulturvenn. En kulturvenn er en frivillig enkeltperson eller familie
som de drar sammen med på kultur- og idrettsarrangementer og oppsøker frivillige lag og organisasjoner sammen med. Kulturvennene får sammen får tilbud om redusert pris/ gratis inngang på arrangementer som foregår i byen.
Kultur-venn konseptet skal være et tiltak som gir alle som deltar (både de frivillige og flykningene) en felles og
likeverdig opplevelser av kultur- og fritidstilbudene i byen.
Slagordet vårt er. «Skal du på konsert i kveld? Hva med å ta med deg en til?»

Område

Sosial inkludering og mangfold

Fylke

Telemark

Vi støtter prosjekter som gjør Norge til til et tryggere samfunn og gjør at flere av oss får muligheten til å leve friske og aktive liv.

Andre prosjekter i temaet Sosial inkludering og mangfold

AV1 kan motvirke sosial isolasjonLes om AV1 kan motvirke sosial isolasjon

Flerkulturelle aktivitetskvelder.

NESODDEN RØDE KORS
37000

Les om Flerkulturelle aktivitetskvelder.

Uniformasanskaffelse

ROMERIKE DRILLKORPS
37013

Les om Uniformasanskaffelse

Nytt anlegg for belysning i 2 utstillingsrom på Aur Prestegård

AURSKOG HØLAND KUNSTFORENING
20000

Les om Nytt anlegg for belysning i 2 utstillingsrom på Aur Prestegård

Fargespill Østfold – etablering av Fargespillgruppe i Fredrikstad

FARGESPILL ØSTFOLD
300000

Les om Fargespill Østfold – etablering av Fargespillgruppe i Fredrikstad

Kontingentkasser i Telemark

TELEMARK IDRETTSKRETS
500000

Les om Kontingentkasser i Telemark