Kunstgressbane Spillum Idrettspark

Prosjekteier

SPILLUM IDRETTSLAG

Tildelt sum

250000

Om prosjektet

Spillum IL planlegger kunstgressbane for inntil 11′ er fotball. Hovedkostnadene i prosjektet er grunnarbeid, kunstgress og lysanlegg ( se vedlegg).

En fullverdig kunstgressbane med lysanlegg vil utvide brukstiden både vår/høst. Dette vil komme klubben, lokale ungdommer, skoler og barnehager tilgode. En opplyst kunstgressbane vil også være arena for uorganisert lek og skape lokalt samhold blant barn og unge. Målet er å skape generelt gode holdninger til trening, som grunnlag for en aktiv livsstil.

Fylke

Nord-Trøndelag

Vi støtter prosjekter som gjør Norge til til et tryggere samfunn og gjør at flere av oss får muligheten til å leve friske og aktive liv.