Kunstsnø til skileikanlegg og hoppbakke for barn

Prosjekteier

INDERØY IDRETTSLAG

Tildelt sum

250000

Om prosjektet

Utbygging av kunstsnøanlegg med snøkanon rør og nødvendige el- installasjoner.

Fylke

Nord-Trøndelag

Vi støtter prosjekter som gjør Norge til til et tryggere samfunn og gjør at flere av oss får muligheten til å leve friske og aktive liv.