Lagbygging FK Gjøvik Lyn Unified- Fotball for alle

Prosjekteier

FK GJØVIK-LYN

Tildelt sum

67800

Om prosjektet

Mye er på plass organisasjonsmessig, men laget er fortsatt veldig sårbart. Mye av dette handler om økonomi og frivillig innsats.

Laget har plass til flere, og vi tror det finnes mange potensielle spillere som vil ha hatt stor glede av å delta i dette fotballfellesskapet.

Laget spiller i Akershus serien da det er få Unified-lag i Oppland/ Hedmark.Dette gir store reisekostnader ved kamp. Felles transport er både praktisk og ønskelig. Målet er at dette kan tilbys uten alt for store krav til egenandel. Spillerne, som for det meste er unge uføre, har dårlig økonomi. Klubbens medlemsavgift oppleves for flere av spillerne som en stor nok utfordring for den enkeltes økonomi.

Utvidelse av støtteapparatet er nødvendig.

Flere av spillerne har behov for ekstra støtte ved kampdeltakelse. Mulighet for å kunne gi ledsagerstøtte / trenergodtgjøring ved lange kampdager er en utfordring vi søker om å få støtte til (trener ikke er pårørende).

Fylke

Oppland

Vi støtter prosjekter som gjør Norge til til et tryggere samfunn og gjør at flere av oss får muligheten til å leve friske og aktive liv.