Landsetting av Urda på kulturøya Isegran, en unik møteplass

Prosjekteier

SEILSKUTEFORENINGEN ØST I VIKEN

Tildelt sum

400000

Om prosjektet

Seilskuteforeningen eier frakteskuta Urda og har som mål å sette henne tilbake til skoleskip for Østfold. Restaureringen av Urda foregår på kulturøya Isegran. Per i dag skjer all aktivitet på dugnad for å bygge en slipp der hun skal dras på land. Dugnadene tiltrekker seg folk fra alle samfunnslag: unge arbeidsledige, arbeidsfolk i full jobb og pensjonister. Tilsammen utgjør gruppen en gjeng med høy kompetanse som kan ”dra” de svakere. Dugnadene ledes av en kvalifisert båtbygger som også jobber på dugnad.

Det søkes om å få dekket resterende dugnadskostnader for å realisere en landsetting, samt flytting av det siste gjenlevende sagbruket i Fredrikstad til Isegran som skal benyttes som hus over Urda i byggefasen som er beregnet til 10 år. Huset vil få en innvendig trappegang med tilskuerplattformer som vil legge til rette for at publikum vil kunne iaktta byggearbeidene samt bli en arena for teateroppsetninger. Anlegget vil være varig og kan huse andre fremtidige prosjekter.

Fylke

Østfold

Vi støtter prosjekter som gjør Norge til til et tryggere samfunn og gjør at flere av oss får muligheten til å leve friske og aktive liv.