«Lappen i lomma»

Prosjekteier

MØRE OG ROMSDAL RØDE KORS

Tildelt sum

1000000

Om prosjektet

«Lappen i lomma» vil legge til rette for at etniske minoriteter i Møre og Romsdal oppnår den avgjørende mengdetrening bak rattet som øker deres sjanser for anskaffelse av norsk førerkort. Prosjektet vil sørge for at målgruppa tilegner seg kompetansen, kulturforståelsen og mestringen de trenger for å kunne være trygge sjåfører. Fagfolk anbefaler øvelseskjøring i minimum 300 timer (den såkalte mengdetreningen») før ferske sjåfører er kompetente nok til å avlegge ferdighets- og trafikal prøve. Det er nesten umulig for målgruppe i prosjektet å oppnå slik mengdetrening på egen hånd. Den gjennomsnittlige norske ungdommen øvelseskjører med foreldre, foresatte eller venner, mens etniske minoriteter som oftest mangler slikt nettverk. Konsekvensen er at øvelseskjøring for denne gruppa skjer bare i regi av kjøreskoler, noe som er svært kostbart og derfor en stor økonomisk belastning for ei gruppe som ofte er vanskeligstilt økonomisk. Dermed får de ikke førerkort grunnet økonomi.

Fylke

Møre og Romsdal

Vi støtter prosjekter som gjør Norge til til et tryggere samfunn og gjør at flere av oss får muligheten til å leve friske og aktive liv.