Lårdal Aktivitetshus

Prosjekteier

LÅRDAL VEL

Tildelt sum

208780

Om prosjektet

Vi har eit ungdomshus i Lårdal som er bygd opp på dugnad i eit gamalt industribygg.Det ligg tett ved innsjøen Bandak og det står på pilarar som står på skrå og er dårleg fundamentert. Skulen i bygda vart lagt ned for 3 år sidan og den er i god stand med ventilasjon og universell utforming. Her er eit flott leikeområde ute og idrettsplass med ballbinge. Den står i dag tom. I tillegg ligg grendehuset vegg i vegg. Vi ser at på litt sikt så blir eit ungdomshus her eit flott tilbod. Nede ved vatnet har ikkje borna fått reise ut av huset i frykt for at dei kan gå ned til vatnet.
Bygda har eit rikt kulturliv til å vera så lita. Her er og eit barnekor som treng øvingsplass. Vi tenkjer oss og å bruke det som var skulekjøkken til kursverksemd av ulike slag. Utvikling av lokal og sunn mat er eit satsingsområde
Styrkerommet kan her få ventilasjon og betre tilhøve.

Område

Sosial inkludering og mangfold

Fylke

Telemark

Vi støtter prosjekter som gjør Norge til til et tryggere samfunn og gjør at flere av oss får muligheten til å leve friske og aktive liv.

Andre prosjekter i temaet Sosial inkludering og mangfold

AV1 kan motvirke sosial isolasjonLes om AV1 kan motvirke sosial isolasjon

Flerkulturelle aktivitetskvelder.

NESODDEN RØDE KORS
37000

Les om Flerkulturelle aktivitetskvelder.

Uniformasanskaffelse

ROMERIKE DRILLKORPS
37013

Les om Uniformasanskaffelse

Nytt anlegg for belysning i 2 utstillingsrom på Aur Prestegård

AURSKOG HØLAND KUNSTFORENING
20000

Les om Nytt anlegg for belysning i 2 utstillingsrom på Aur Prestegård

Fargespill Østfold – etablering av Fargespillgruppe i Fredrikstad

FARGESPILL ØSTFOLD
300000

Les om Fargespill Østfold – etablering av Fargespillgruppe i Fredrikstad

Kontingentkasser i Telemark

TELEMARK IDRETTSKRETS
500000

Les om Kontingentkasser i Telemark