Låve på Slettmoen og samarbeid med BUA (utlånssenter i Eidskog)

Prosjekteier

DNT FINNSKOGEN OG OMEGN

Tildelt sum

138100

Om prosjektet

Slettmoen er et gammelt skogshusvær som DNT leier av kommunen som DNT hytte, vi bygger om deler av stallen til hytte, i tillegg til at vi disponerer hovedbygget. Her vil skoleklasser, Røde kors, Barnas Turlag, Turboklubben osv ha flotte omgivelser til sine aktiviteter med utstyr fra DNT. I tillegg går grensesømmen over tunet og vil gi en etterspurt overnattingsmulighet for de som vandrer. Det jobbes også med å merke dagsturer fra hytta. Slettmoen vil mest sannsynlig havne på kommunens kulturminneplan, og det foretas slått etter egen skjøtselsplan som også skolene er invitert til å delta på. Det vi mangler her er alt inventar til både stall og hytte. Hit går det heller ikke strøm, så vi ønsker å sette opp et solcellepanel for å ha strøm til enkel belysning. Samtidig har vi samarbeid med Eidskogkommune og oppstart av utlånssentralen BUA hvor vi tilgjengeliggjør vårt utstyr da vi ikke har aktiviteter, og bruker utstyret selv til enhver tid.

Område

Sosial inkludering og mangfold

Fylke

Hedmark

Vi støtter prosjekter som gjør Norge til til et tryggere samfunn og gjør at flere av oss får muligheten til å leve friske og aktive liv.

Andre prosjekter i temaet Sosial inkludering og mangfold

AV1 kan motvirke sosial isolasjonLes om AV1 kan motvirke sosial isolasjon

Flerkulturelle aktivitetskvelder.

NESODDEN RØDE KORS
37000

Les om Flerkulturelle aktivitetskvelder.

Uniformasanskaffelse

ROMERIKE DRILLKORPS
37013

Les om Uniformasanskaffelse

Nytt anlegg for belysning i 2 utstillingsrom på Aur Prestegård

AURSKOG HØLAND KUNSTFORENING
20000

Les om Nytt anlegg for belysning i 2 utstillingsrom på Aur Prestegård

Fargespill Østfold – etablering av Fargespillgruppe i Fredrikstad

FARGESPILL ØSTFOLD
300000

Les om Fargespill Østfold – etablering av Fargespillgruppe i Fredrikstad

Selvforsvar for jenter og kvinner i alle aldre i hele Oslo

HELSEFORUM FOR KVINNER
140000

Les om Selvforsvar for jenter og kvinner i alle aldre i hele Oslo